Radolfzell 2014

EUROPEAN SHAKUHACHI SUMMER SCHOOL RADOLFZELL, 19th – 22nd June 2014

In 2014, the European Shakuhachi Summer School was held from June 19 to 22 in the Weltkloster in the town of Radolfzell in southern Germany, on the shores of Bodensee, the lake separating Germany, Switzerland and Austria.

The Radolfzell Summer School was primarily organised by the shakuhachi-master Jim Franklin (Kokusai Shakuhachi Kenshukan, Europe) with assistance from the ESS. Financial support also came from the Japan Foundation in Germany.

Summer School participants and teachers perform Katsuya Yokoyama’s composition “Goru” in Allensbach

You can also visit the (now archived) Radolfzell 2014 Summer School website here.


TEACHERS

FURUYA Teruo
KAKIZAKAI Kaoru
MATAMA Kazushi
Véronique Piron
Horacio Curti
Dr. Gunnar Jinmei Linder
Suizan J.-F. Lagrost
Dr. Kiku Day
Dr. Vlastislav Matoušek
KIKUCHI Naoko
Dr. Jim Franklin

Please visit the Radolfzell 2014 Teachers page for more information.

STYLES & PIECES

KSK Honkyoku: Tamuke, San’ya (Three Valleys)
San’ya (Mountain Valleys), Shingetsu , Reibo, Yamagoe , Tsuru no Sugumori

Kinko Honkyoku: Sagari Ha, Namima Reibo
Zensabo Honkyoku: HiFuMi Chōshi, Murasaki Reibo
Tozan: Asa no Umi, Renshukyoku, Iwashi Mizu, Ichikotsu
Sankyoku: Rokudan, Haru no Kyoku
Shinkyoku: Makiri, Goru
Min’yo: Hokkai Bon Uta, Kokiriko bushi


Concert 18.06.2014 – SHAKUHACHI – THE JAPANESE FLUTE
pre-Summer School Concert at Assembly Hall of Hausherren Schule, Radolfzell

Shika No Tone (Honkyoku) – Shakuhachi: KAKIZAKAI Kaoru, MATAMA Kazushi
Shunsui (YOKOYAMA Katsuya) – Shakuhachi: KAKIZAKAI Kaoru, MATAMA Kazushi
Kikyo Gensokyoku (RANDO Fukuda) – Shakuhachi: FURUYA Teruo
Honshirabe (Honkyoku) – Shakuhachi: MATAMA Kazushi
Tone no Funauta (RANDO Fukuda) – Shakuhachi: FURUYA Teruo, MATAMA Kazushi
Yamagoe (Honkyoku) – Shakuhachi: KAKIZAKAI Kaoru
Fudo (KINEYA Seiho) – Shakuhachi: FURUYA Teruo, KAKIZAKAI Kaoru, MATAMA Kazushi
Seki no Akikaze (RANDO Fukuda) – Shakuhachi: FURUYA Teruo, KAKIZAKAI Kaoru, MATAMA Kazushi

For full program notes click below
en (PDF) soon

Concert 19.06.2014 – BAMBOO OLD AND NEW
Assembly Hall of Hausherren Schule, Radolfzell

Shika No Tone (Honkyoku)– Shakuhachi: Komuso Ensemble
Tsuki (HIROKADO Reifu) – Shakuhachi: Gunnar Jinmei Linder
Makiri (YOKOYAMA Katsuya) – Shakuhachi: Véronique Piron
Improvisation for shakuhachi and live electronics – Shakuhachi: Jim Franklin, Horacio Curti
Shika No Tone (Honkyoku – KSK) – Shakuhachi: FURUYA Teruo, Gunnar Jinmei Linder
Again the Stars (Jim Franklin) – Shakuhachi: Jim Franklin Theremin; Nina Haarer
Nanadan Tsuru no Sugomori (Honkyoku – KSK)– Shakuhachi: MATAMA Kazushi
Three Haikus (John Palmer – Premier performance) – Shakuhachi: Suizan J.-F. Lagrost
Wadatsumi no iroko no miya (RANDO Fukuda) – Shakuhachi: FURUYA Teruo, KAKIZAKAI Kaoru, MATAMA Kazushi

For full program notes click below
en (PDF) soon

Concert 20.06.2014 – HEARING STILLNESS
Franziskanerkirche, Überlingen

Gekko Roteki (RANDO Fukuda) – Shakuhachi: KAKIZAKAI Kaoru
Sinubi (TAKAHASHI Yuji) – Shakuhachi: Kiku Day
Asuka Reibo (Honkyoku – Chikuho) – Shakuhachi: Jim Franklin
Daha (Honkyoku – KSK) – Shakuhachi: Horacio Curti
Shizu no kyoku (Honkyoku Kinko) – Shakuhachi: Gunnar Jinmei Linder
Takiochi (Honkyoku – KSK) – Shakuhachi: FURUYA Teruo
Inside the Circle (Vlastislav Matoušek) – Shakuhachi: Vlastislav Matoušek, Kiku Day, Jim Franklin and Nina Haarer.
Kotoba no yoru (Jun CHIKUMA) – Shakuhachi: Véronique Piron
Korogi (MIYAGI Michio) – Shakuhachi: Suizan J.-F. Lagrost Koto: KIKUCHI Naoko
Koku (Honkyoku – KSK) – Shakuhachi: MATAMA Kazushi

For full program notes click below
en (PDF) soon

Concert 21.06.2014 – HEARING STILLNESS
Gnadenkirche, Allensbach

Goru (YOKOYAMA Katsuya) – Shakuhachi: Teachers and participants of the Summer School
Haru no kyoku (YOSHIZAWA Kangyo II) – Shakuhachi: Gunnar Jinmei Linder Koto: KIKUCHI Naoko
Tabibito no Uta (RANDO Fukuda) – Shakuhachi: MATAMA Kazushi
Takeshin (Jim Franklin/Tony Wheeler, 1999, arr. Jim Franklin, 2007) – Shakuhachi: FURUYA Teruo, KAKIZAKAI Kaoru, MATAMA Kazushi, Horacio Curti, Kiku Day, Nina Haarer, Suizan J.-F. Lagrost, Gunnar Jinmei Linder, Vlastislav Matoušek, Véronique Piron Keyboard: Jim Franklin
Free Improvisation – Shakuhachi: Jim Franklin, Horacio Curti, Véronique Piron
Ichikotsu (YAMAMOTO Hozan, 1966) – Shakuhachi: Suizan J.-F. Lagrost Koto: KIKUCHI Naoko
Jyakunen (Honkyoku – Zensabo) – Shakuhachi: Kiku Day
Sanan (Honkyoku – KSK) – Shakuhachi: KAKIZAKAI Kaoru
Spirit-Presence (Bruse Crossman, 2012) – Shakuhachi: Jim Franklin, Nina Haarer
Shika No Tone (Honkyoku – KSK) – Shakuhachi: FURUYA Teruo, MATAMA Kazushi
Daha (Honkyoku – KSK) – Shakuhachi: FURUYA Teruo

For full program notes click below
en (PDF) soon


Photos of Radolfzell 2014

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Photographs by Thorsten Knaub, David Webb.
You can view more photos here (Kiku Day’s photos).
The photo album of Kazushi Matama-sensei can be viewed here


Newspaper article about of Radolfzell 2014

A short article in the Südkurier (regional German newspaper):
Weltkloster: Japanische Shakuhachi-Meister unterrichten Schüler
(in german)